Is een pelletkachel veiligEen pelletkachel is zeer veilig. In  de pelletkachel zijn verschillende veiligheidsmaatregel getroffen om bijvoorbeeld oververhitting te signaleren en de kachel uit te schakelen. Als de pellets op zijn gaat de kachel natuurlijk ook uit. Als de rookgassen niet kunnen worden afgevoerd gaat de kachel uit. Als de kachel te koud wordt, dit is slecht voor een volledige verbranding, gaat de kachel uit. De pelletkachel is een gesloten systeem. Het is absoluut niet de bedoeling dat het deurtje tijdens het branden wordt geopend. Bij alle onregelmatigheden waarbij de kachel in alarm gaat zal de pelletkachel zich geheel terug koelen. Er blijft dus nooit een hete kachel achter.
De kans op koolmonoxide vergiftiging is bij pelletkachels nihil. De rookgassen worden door de rookgasventilator naar buiten gevoerd. Als hierin een storing optreed zal de kachel doven. Ook heeft de kachel meerdere veiligheids instellingen en controlepunten. De pelletkachel heeft regelmatig onderhoud nodig. Dit zal de levensduur en de veiligheid van de kachel ten goede komen.

Is een pelletkachel veilig

Verwarmen met de pelletkachel is dus volkomen veilig!