NO FIRE Alarm

NO FIRE

Deze melding geeft de pelletkachel weer wanneer deze tijdens het branden uitgaat. De melding wordt gegeven wanneer de uitlaatgastemperatuur in bedrijf onder de 50°Celsius daalt. Wanneer u deze melding krijgt ziet u in de branderkamer een ophoping van (half)onverbrande pellets.

Oplossing voor het probleem
Doorloop de hieronder genoemde stappen om de oorzaak en oplossing te vinden van het probleem. 

Is er onderhoud nodig?

Als een Pelletkachel erg vervuild is kan dit alarm ook voorkomen. Eerst de kachel onderhouden en dan pas aan parameters gaan stellen.

 

Is de tank leeg gelopen?

Als je de pellets te laat hebt bijgevuld dan gaat de kachel in storing. Dit betekend ook dat de vijzel volledig is leeg gedraaid. Na het vullen van de tank is de vijzel nog niet volgelopen. Het vollopen van de vijzel neemt snel 5-8 minuten in beslag. Dit betekend dat bij de 1ste opstart, nadat de tank is leeggelopen, meestal een “No ACC” melding volgt. Immers de eerste 5-8 minuten zullen er geen pellets komen waardoor de kache later begint te branden.


Vochtige of harde houtpellets

Vochtige pellets, maar ook zeer harde pellets, starten later met branden en geven dus een
tragere opwarming van de kachel.


Vijzel gangbaar maken

Zodra er iets tussen de vijzel zit, wat geen pellet is, dan kan de vijzel vast komen te zitten. Door de pellet-reservoir leeg te halen en aan de vijzel te voelen of er beweging mogelijk is, kan vastgesteld worden of deze gangbaar is.

Parameters aanpassen powerstanden

De parameters regelen o.a. de aanvoer van brandstof en zuurstof. Wanneer de parameters niet goed zijn afgesteld is de kans op een slechte verbranding erg groot. Het is dan ook belangrijk om bij een nieuwe kachel de parameters altijd goed af te stellen.