Storing / alarmen Geeft je pelletkachel een alarmmelding?

Storing of alarm

Een storing of alarm in uw pelletkachel kan soms te maken hebben met een klein probleempje.


Raadpleeg eerst uw handleiding

In de handleiding van uw pelletkachel staat vaal al een oplossing.

Heeft u de handleiding niet meer dan kunt u de meeste handleidingen hier> vinden.


Onderhoud

Veelal heeft een storing te maken met het onderhoud. Door het stoken met pellets die er vuil zijn, donkere pellets, kunnen er voor zorgen dat de pelletkachelonderdelen zeer snel vervuilt raken. Bijvoorbeeld de rookgasventilator, rookgasafvoer, buitenrooster, branderbak, vijzel kan verstopt raken door stofresten en zo maar door.

Veel zaken kunt u dus zelf verhelpen. Komt u er echt niet meer uit dan kunt u altijd een beroep op ons doen. Maar er zijn zeker andere zaken waardoor een pelletkachel een melding kan geven.

Verzoek voor onderhoud>>


Pelletkachel oververhit

Pelletkachels zijn op twee manieren beveiligd tegen oververhitting. De uitlaatgas temperatuur wordt software matig begrenst tegen oververhitting. Bij het benaderen van een vooraf ingestelde uitlaatgas temperatuur gaat de pelletkachel modulen. Om te voorkomen dat de pellettank gaat branden is er een thermische beveiliging geplaatst . Deze wordt geactiveerd bij 80 graden Celsius. Als er ondanks de uitlaatgastemperatuur controle de pellettank toch heter wordt dan 80 graden Celsius dan komt de hardware matige beveiliging in. Deze zal ook de stroom toevoer naar de pelletmotor onderbreken


Resetten thermische beveiliging

Als de thermische beveiliging is geactiveerd krijgt de pelletmotor geen stroom. Het resetten van de thermische beveiliging moet handmatig uitgevoerd worden en is alleen mogelijk als de kachel volledig is afgekoeld. Bij het herstarten van de pelletkachel zonder de thermische beveiliging te resetten betekend dat de pelletmotor niet draait, Reset de thermische beveiliging door deze aan de achterzijde van de kachel in te drukken. (zie ook de handleiding) Onder het zwarte dopje, kunt u eraf draaien, op de achterzijde van de kachel zit het knopje.


Alarm op de luchtcencor

Bijvoorbeeld;

- Alarm 07 termic

- Error 6 Druksensor / Thermostaat alarm

- of vergelijkbare melding met betrekking op de luchtcensor

Indien u deze melding op het display krijgt;

- Raadpleeg de handleiding

- T-stuk reinigen

- Kachel schoonmaken

- Afvoer reinigingen

- Bij Ravelli kan het ook de RDS sencor zijn, deze kan u tijdelijk uitschakelen

- Harde wind

Het kan gebeuren dat bij harde wind de pelletkachel niet gebruikt kan worden. Dit kan voorkomen bij elk uitgevoerde afvoer. (in tegenstelling van een houtkachel kan de pelletkachel wel gebruikt worden bij mist of drukkend weer.


Kachel ontsteekt niet

Hoe ontsteekt een pelletkachel ?

De opstart van een pelletkachel is een zeer kritisch proces waarin veel fout kan gaan. Bij het niet juist verlopen van het proces kunnen er tevens gevaarlijke situaties ontstaan. En pelletkachel ontsteekt de pellets middels hete lucht. De hete lucht wordt verkregen door een luchtstroom langs het elektrisch verwarmingselement te voeren. Het element is geplaatst in een buis met een aantal gaten aan het begin achter de branderbak. Doordat er een luchtstroom langs het verwarmingselement wordt gezogen ontstaat er een hete lucht stroom Deze wordt tegen de pellets gezogen . Door de hete lucht gaan de pellets vergassen (rook) en bij de juiste temperatuur ontvlamt het gas, welke uit het hout vergast.


Opstart uitleg

Hoe weet een pelletkachel dat er vuur is ?

En pelletkachel kan het vuur niet zien want er zijn geen optische sensoren. In de uitlaatgas stroom hangt een temperatuur sensor welke constant de uitlaatgas temperatuur meet. Zodra de temperatuur boven een vooraf ingestelde waarde komt neemt de kachel aan dat er vuur is.


Waarom ontsteekt mijn pelletkachel niet ?

Het niet ontsteken kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder worden de verschillende simtonen plus de oorzaken beschreven.

Geen vuur tijdens de opstart - Foutmelding "No Acc" of een andere code. (zie de handleiding)

Meestal wordt er als eerste gedacht dat het verwarmingselement niet functioneert. Maar als de kachel aan onderhoud toe is wordt er te weing lucht door de kachel gezogen en komt de hete lucht stroom niet voldoende op gang. Dit kan ook leiden tot een ploft waardoor er rook in de woonkamer kan komen. Ook kunnen de parameters niet juist zijn ingesteld, maar dat komt meestal voor als deze zijn gewijzigd.


Let op ! Als de kachel aan het einde van de opstart cyclus toch gaat branden kunnen de vlammen zeer hoog zijn. Raak niet in paniek ! zorg dat de kachel wordt uitgezet op het display en trek nooit de stekker uit het stop contact ! Laat de kachel uitbranden en zorg dat de uitlaatgas ventilator blijft draaien.


Wel vuur maar toch fout melding "No Acc" of " Geen vuur"

Tijdens de opstart ontstaat er vuur maar na een aantal minuten komt er toch een fout melding met "geen vuur" of "No acc" ? De bron van deze fout melding is dat er binnen de vooraf gestelde tijd niet de vereiste uitlaatgas temperatuur gehaald is. Er zijn verschillende oorzaken voor deze foutmelding.


1. Vuur start te laat door te weinig pellet belading

Oorzaken:

A. Parameters niet correct

B. Onregelmatige pelletaanvoer door verstopping

C. Vochtige pellets


2. Vuur start te laat door onvoldoende hete lucht

Oorzaken

A. Kachel is aan onderhoud toe

B. Parameters niet juist

C. Verwarmingselement geeft niet voldoende warmte


3. Temperatuur sensor meet niet de correcte temperatuur

Oorzaken

A. Sensor niet juist gepositioneerd

B. Sensor defect


Niet zelf op te lossen?

Neem contact op met uw leverancier.


U kunt dat het beste doen via de email >.


Geef zo duidelijk mogelijk aan wat het probleem is, welke pelletkachel het betreft en wat u al gedaan heeft.

Zo kunnen wij gericht een oplossing aandragen.

Contactformulier storing of alarm>